domingo, 9 de marzo de 2014

Avaluació Inicial: D'on partim?¿?


En els inicis del segon quatrimestre de la UOC a l'assignatura de Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació en Educació hem respost un qüestionari inicial.

Aquí comparteixo el meu punt de partida de l'assignatura, espero que sigui un viatge enriquidor!


 1. ¿Creus que el progrés en el coneixement tecnològic i científic determina i garanteix el progrés econòmic i social? Contesta clarament i justifica la resposta.

Crec que l’activitat científica i tecnològica juga un paper clau en la construcció del coneixement  de manera que facilita el seu accés, la seva difusió i l’intercanvi amb altres persones. La societat de la informació ens permet crear, consultar, utilitzar i compartir la informació i això ens enriqueix. Els sectors relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació s'han convertit en els nous motors del progrés i del desenvolupament.

D’aquesta manera, el progrés en el coneixement tecnològic i científic pot determinar el progrés econòmic i social d’un país però ho pot fer de maneres diferents de manera que no sempre garanteix el progrés econòmic i social. Per exemple, l’impacte que suposa el progrés en el coneixement de les tecnologies al Japó no té res a veure amb com ho ha fet als països d’Amèrica Llatina de manera que aquest procés d’expansió tecnològica ha accentuat les diferències socials i econòmiques dels països del primer i tercer món.


 1. ¿Estàs d’acord en què la constant fonamentació científica de les diferents tecnologies és garantia de la neutralitat ideològica d’aquestes tecnologies? Què en penses?

No. Penso que no hi ha neutralitat ideològica. Les noves tecnologies també estan esbiaixades per la ideologia, es desenvolupen sempre en un context social, polític, econòmic determinat, amb uns valors que l’impregnen i la configuren. Hi ha, doncs, una intencionalitat que determina el seu desenvolupament inicial.


 1. Expressa el teu grau d’acord: Tenir present les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) abans, durant i després de qualsevol activitat d’ensenyament-aprenentatge és un requisit indispensable actualment.

Penso que sempre va bé tenir-les en compte al llarg del procés i utilitzar-les segons les nostres necessitats però no considero que siguin indispensables en tots els processos d’activitat d’ensenyament i aprenentatge. Crec que a vegades tendim a generalitzar el seu ús. Hi ha processos d’aprenentatge com poden ser de descoberta o d’observació en els quals no és indispensable el seu ús. 


 1. ¿Quines són les causes que originen els profunds canvis que estem patint en tots els àmbits en els darrers anys?

En l’època actual s’han produït canvis profunds en els models socials i en les seves estructures. L’aparició de nous factors d’època han condicionat l’acció educativa, han transformat els vincles entre les persones i han configurat una nova societat. Aquests canvis han implicat una adaptació de les escoles a aquestes noves demandes i circumstàncies i una nova planificació enfront els reptes que s’han anat presentant. Entre aquests fenòmens podríem destacar les noves tipologies familiars, la immigració, les circumstàncies econòmiques familiars, el materialisme i els prototips, l’ús de les noves tecnologies, els valors que imperen a la societat, els mitjans de comunicació i les noves formes d’oci dels joves.


 1. Defineix en una frase la Tecnologia Educativa. Digues quin és el seu objecte d’estudi.

És aquella que fa un ús pedagògic de tots els instruments, recursos i mitjans generats per la tecnologia, com a mitjà de comunicació i d’accés al coneixement amb la finalitat de facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge.


 1. Posa un exemple de transmissió de coneixement i un altre de construcció del coneixement

Transmissió de coneixement: El mestre explica als seus alumnes quines són les fases del creixement d’una planta.

Construcció de coneixement: Els alumnes viviencien cadascun dels processos de creixement d’una planta.

 1. Expressa el teu grau d’acord amb la següent afirmació i argumenta el perquè: “El context és part del coneixement que la persona utilitza per tal d'explicar i donar sentit a una idea".

Estic d’acord. El coneixement ha d’estar lligat en el context en el qual es desenvolupa. Només d’aquesta manera serà significatiu, motivador i funcional. Relacionem les idees o el que aprenem amb l’entorn en que es torben implicades. Un concepte aïllat no tindrà sentit i, segurament, l’oblidarem.

 1. ¿Has pensat en la possibilitat d’adaptar l’entorn de la UOC a les teves necessitats i les dels teus companys i professors (opció Personalitza)? Inclusió del missatge al qual es respon (el lector tindrà una idea del que origina i els detalls del teu missatge), número de missatges visualitzats en les bústies compartides (útil quan hi ha molta comunicació a algunes bústies), signatura de correu (per facilitar la comunicació i  posar a un clic de distància altres mitjans de comunicació teus...?

Sí, ja he utilitzat part dels seus recursos i he canviat el disseny del campus virtual, l’he fet “més meu” tot i que encara podria treure’n més partit.

 1. Comptes amb els coneixements previs que el Pla docent indica per poder ser eficaç durant el desenvolupament de l’assignatura? Fins a quin punt? Pots instal·lar programari, iniciar l’exploració de nou programari pel teu compte, gestionar arxius i comptes amb una actitud positiva cap a web 2.0? Ets capaç de llegir en pantalla (buscar paraules, fer servir l’índex amb hipervincles, moure’t en el document...? i mantenir uns apunts digitals on acumulis la informació de diferents fonts?

Crec que en línies generals sí però alguns no i d’altres els hauria de revisar. Sé instal·lar programes, explorar el seu funcionament i m’agrada anar provant i descobrint noves possibilitats. Sé gestionar carpetes i diferents arxius així com moure’m en diferents documents (crear taules, gràfiques, inserir imatges, etc.).


 1. Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord)

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: _6_
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: _9_
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : _7___
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: __2___
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: __7___
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: _0__
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: _7_
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: _8_
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: _6_
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: _7__Mapa de conceptes


 1. Comenta el teu grau de compromís en relació als coneixements previs que has reflectit en aquest document. Fins a quin punt creus que els defensaries davant d’un tribunal? Creus que poden canviar els teus esquemes en un futur proper?

D’algunes preguntes m’ha sorgit la resposta de manera més espontània com per exemple la relació entre coneixement i context i d’altres he hagut de fer un esborrany per poder respondre-ho bé. En tots dos casos penso que es recull la meva opinió i el punt d’on parteixo.

He rellegit el que he escrit i m’ha semblat que reflecteix el que penso tot i que és possible que a mesura que avanci l’assignatura això podra canviar o matissar-se

 

Conclusions


Quines primeres impressions reps en realitzar aquesta primera activitat?


ًUn dels motius pels quals penso que l’activitat d’avaluació inicial és profitosa és que queden recollides les nostres idees per després poder-ne fer una revisió i veure quina ha estat l’evolució, el camí, d’on es partia i on s’ha arribat etc. Després d’haver contestat el qüestionari penso que l’assignatura tractarà més temes dels que em pensava i anirà una mica més enllà dels temes recurrents de les TIC. De fet, algunes preguntes que he respost mai m’he les havia plantejat.