lunes, 1 de noviembre de 2010

La fàbrica de l'escola


Al veure aquestes vinyetes del pedagog Franceso Tonucci m’han vingut al cap diferents idees que han anat sorgint aquests dies.

Si parlem de l’educació artística com el vehicle d’aprenentatge d’altres matèries, parlem d’una educació alternativa a la que hi ha, d’un model que s’allunya de la gran majoria de les escoles.

Les vinyetes de Frato ens mostren metafòricament el funcionament actual d’aquesta majoria d’escoles- fàbrica que tendeixen a homogeneïtzar els alumnes com si es tractés d’una cadena de producció en sèrie .  Infravaloren certes aptituds que mereixen tenir el mateix reconeixement.

Tots i cadascun de nosaltres és diferent i, per tant, necessita d’imputs diversos per desenvolupar el seu potencial. La cadena de producció d’escola- fàbrica en canvi, està limitada a una mateix recorregut i a la producció de dos tipus de coneixement- producte: el matemàtic i el lingüístic. Importants però no únics. Penso que la riquesa es troba en la diversitat de les persones.

En aquest sentit, s’hauria de donar l’oportunitat als infants de desenvolupar al màxim totes i cadascuna de les intel·ligències perquè després tinguessin criteri i triessin amb llibertat, sense conseqüències a posteriori. Però això suposa un canvi de pensament i de manera de fer que no només implica els mestres sinó a la societat en conjunt. El canvi, la novetat, la innovació sempre suposa riscos, barreres, por al fracàs i és per això que s’ha d’intentar trobar un equilibri a l’aula, treballar a partir del donar i rebre, compartir, escoltar, persuadir i sobretot creure-hi.

Una escola que no només educa en l’art sinó que educa a través d’aquest és una escola que el considera el vehicle d’aprenentatge, creu que està lligat a tots els àmbits de l’activitat humana i que per tant, té força suficient com per ser el motor d’aquest aprenentatge global, tant emocional com cognitiu.

“Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentado en su vida escolar y cotidiana, además de ofrecerles herramientas para la innovación.”

 Educar a través de l’art és educar per a la vida.No hay comentarios:

Publicar un comentario